Hà Nội: Không để xảy ra sai sót, thất thoát tài sản tại các dự án BT, BOT

.
(HNMO) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND thực hiện chỉ đạo của Thành ủy tại Công văn số 837-CV/TU ngày 31-1-2018 về việc rà soát lại các dự án đang triển khai và chuẩn bị triển khai theo hình thức BT, BOT để đảm bảo thực hiện đúng quy định và không để xảy ra các hạn chế, khuyết điểm như Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 1422/KL-TTCP ngày 6-6-2017.

Theo đó, thành phố sẽ rút ra bài học kinh nghiệm về các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 1422/KL-TTCP; rà soát quy định của pháp luật để thống nhất trình tự, thủ tục các bước thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả quản lý đối với công tác quản lý dự án BT, BOT; chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phân công cụ thể từng cán bộ tham gia công tác giải quyết thủ tục, quản lý thực hiện dự án tại các sở, ngành, Ban Quản lý dự án chuyên ngành, địa phương có liên quan; không để xảy ra sai sót, khuyết điểm, thất thoát tài sản Nhà nước tại các dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị tại các văn bản trên, báo cáo của UBND thành phố trước ngày 31-3-2018; hoàn thiện quy trình thủ tục thực hiện đầu tư dự án theo hình thức PPP, hợp đồng BT, BOT; đôn đốc Tổ công tác liên ngành thành phố thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định thành lập số 6788/QĐ-UBND ngày 29-9-2017 của UBND thành phố, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20-3-2018; chủ trì cùng các sở, ngành, các đơn vị liên quan triển khai công tác đầu tư theo hình thức BT, BOT theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra thành phố giám sát, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện Kết luận số 1422/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố trong việc thực hiện Kết luận này.
TP Hồ Chí Minh tổng kiểm tra các dự án BOT, BT
TP Hồ Chí Minh tổng kiểm tra các dự án BOT, BT
UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT trên địa bàn... để báo cáo Ban Cán sự UBND TP Hồ Chí Minh trình Thường trực Thành ủy trước ngày 8-12.
B.H
  • Chia sẻ:
  • Tweet
Từ khoá
dự án BT dự án BOT thất thoát tài sản ngân sách nhà nước
Nguồn: hanoimoi.com.vn