2 tháng đầu năm 2018, địa ốc tiếp nhận hơn 312 triệu USD vốn FDI

.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018 là 3,34 tỷ USD (bao gồm cả vốn tăng thêm và góp vốn mua cổ phần), bằng 98,2% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Tổng vốn FDI chảy vào bất động sản trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 300 triệu USD
Tổng vốn FDI chảy vào bất động sản trong 2 tháng đầu năm 2018
đạt hơn 300 triệu USD

Xét về lĩnh vực đầu tư, đã có 16 ngành lĩnh vực nhận được vốn đầu tư nước ngoài, trong đó, lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm nhất của các nhà đầu tư ngoại là công nghiệp chế biến, chế tạo, tổng số vốn đạt được là 1,83 tỷ USD, chiếm 54,6% tổng vốn đăng ký.

Xếp ở vị trí thứ 2 là lĩnh vực xây dựng với tổng vốn đăng ký đầu tư là 345,4 triệu USD, chiếm 10,3% tổng vốn.

Kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt được là 312,1 triệu USD, chiếm 9,3% tổng vốn.

Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được ước tính là 1,7 tỷ USD (tính đến ngày 20/02/2018), tăng 9,7% theo năm.

Có tất cả 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thị trường Việt Nam, đứng đầu trong số đó là Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư là 851,2 triệu USD, chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư ngoại đăng ký.

Nguồn: dothi.net