Đồng Nai: Chuyển đổi chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở Tân Hạnh

.
(Xây dựng) – Theo Bộ Xây dựng, doanh nghiệp hình thành trên cơ sở chia tách được kế thừa và tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với dự án đã thực hiện trước khi chia tách, nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

-->

(Xây dựng) – Theo Bộ Xây dựng, doanh nghiệp hình thành trên cơ sở chia tách được kế thừa và tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với dự án đã thực hiện trước khi chia tách, nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.


Ảnh minh họa.

Theo nội dung công văn số 346/SKHĐT-THQH ngày 25/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, Cty CP Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận đầu tư 02 dự án khu nhà ở tại xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa. Nay, Cty CP Đồng Nai thực hiện tách Cty, thành lập hai Cty mới là Cty TNHH Tân Hạnh Đồng Nai và Cty TNHH Thuận Lợi Hưng Thịnh, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận cho Cty TNHH Tân Hạnh Đồng Nai kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với dự án đã thực hiện trước khi tổ chức lại.

Theo Bộ Xây dựng, trên căn cứ pháp luật hiện hành, việc điều chỉnh chủ đầu tư dự án trong trường hợp chia tách doanh nghiệp (chia tách tổ chức kinh tế) thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư (Điều 38 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư).

Doanh nghiệp được hình thành trên cơ sở chia tách được kế thừa và tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với dự án đã thực hiện trước khi chia tách nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

Về 2 dự án nhà ở tại xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa, theo văn bản của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai, dự án 1 có diện tích 3,2ha, dự án 2 có diện tích 1,5ha, UBND tỉnh Đồng Nai đều đã thỏa thuận địa điểm cũng như phê duyệt qui hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

Đối với dự án 1, doanh nghiệp đã bồi thường giải tỏa xong hơn 28.990m2, hoàn thành san lấp 100%, thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 80% trên phần đất bồi thường. Dự án 2, doanh nghiệp đã bồi thường giải tỏa xong hơn 7.773m2, đã hoàn thành san lấp 100%, thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 80% trên phần đất bồi thường.

Cả hai phần đất đã bồi thường của 2 dự án đều được doanh nghiệp hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thanh Nga

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn