Tuần tới, TPBank chốt danh sách cổ đông chuẩn bị lên sàn HoSE

.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để lập Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán TPB nhằm chuẩn bị việc đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

Theo đó, danh sách sẽ được chốt vào ngày 21/03. Kể từ ngày 20/03 tới, VSD sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán TPB theo quy định tại Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán.

TPBank dự kiến sẽ lên sàn với mã cổ phiếu TPB. Trước đó, vào tháng 11/2017, TPBank đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu. Cùng đó, ngân hàng cũng đãhoàn tất việc xin ý kiến cổ đông về việcchốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 24,9% để chuẩn bị cho việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ trong đó bao gồm phát hành riêng lẻ cho NĐTNN.

Theo phương án trên, TPBank sẽ phát hành 87,63 triệu cổ phiếu mới, tương đương 15% vốn điều lệ hiện tại. Trong đó, ngân hàng chào bán tối đa 55,29 triệu cổ phiếu (8,23%) cho NĐTNN và 32,34 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước.

Năm 2017, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt 1.205 tỷ đồng, vượt 55,6% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 70,5% so với lợi nhuận của năm 2016. Tổng tài sản của nhà băng cũng đạt trên 124.000 tỷ đồng so với hơn 105.800 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tăng gần 18%. Tín dụng đạt 71.295 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2016theo phê duyệt của NHNNvà vượt 3% kế hoạchđã được ĐHCĐ cổ đông thông qua. Tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm được kiểm soát ở nức1,08%, và là một trong các ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt nhất trên thị trường.

Nguồn: ndh.vn