Sau IPO, Hapro sẽ lên sàn

Sau IPO, Hapro sẽ lên sàn

Hapro đã được cấp mã chứng khoán HTM để phục vụ việc lên sàn UPCoM ngay sau khi có kết quả IPO và sẽ lên sàn niêm yết khi đủ điều kiện.