Cuộc đua tăng “vũ khí” cạnh tranh margin

Cuộc đua tăng “vũ khí” cạnh tranh margin

Phan Hằng | Nhiều công ty chứng khoán đã và đang tăng cường huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu vay giao dịch ký quỹ (margin) của nhà đầu tư, nhất...